Sua Persona

De vrouw achter Sua Persona is Renny Kootstra.

Door haar jarenlange ervaring op diverse stafafdelingen is een organisatiebrede aanpak en inzicht in activiteiten en probleemstellingen gegarandeerd.

 

Het Nieuwe Werken is niet alleen de toegepaste werkwijze, maar ook een invalshoek die gebruikt wordt om naar zaken te kijken, zoals verandertrajecten. Plaats- en tijdonafhankelijk werken, dekt vaak niet (geheel) de lading. Het faciliteren van medewerkers in hun werksituatie, waardoor zij meer plezier in hun werk krijgen. Het zo inrichten, dat privé en werk beter in balans raken, maar daar ook weer niet in doordraven. Uiteindelijk moet een bedrijf nog steeds winst maken en moeten er doelstellingen gerealiseerd worden. Dat staat buiten kijf.

In mijn beleving zijn bereikbaarheid en mobiliteit (op de weg) een onlosmakelijk deel van Het Nieuwe Werken. En daar komt ook een stuk duurzaamheid bij kijken. Sua Persona adviseert u graag omtrent bereikbaarheidsoplossingen, of meer samenhangend, een vervoersbeleid en de kansen die dit biedt in bedrijfsvoering. Er valt namelijk gewoon winst mee te behalen!

 

Voor meer informatie is het CV van Renny beschikbaar in het Nederlands en in het Engels.